top of page
שירות זה אינו זמין, לפרטים נוספים יש ליצור איתנו קשר.

סדנת סודות הגבינות הטבעוניות פרונטלית

  • 680 שקלים חדשים
  • Ha-Zayit Street

מפגשים קרובים


מדיניות ביטולים

מדיניות ביטולים הינך רשאי לבטל את השתתפותך בסדנה פרונטלית עד 5 ימים לפני מועד התחלת הסדנה (120 שעות). ההודעה על הביטול תתבצע בכתב לכתובת המייל batelsplace@gmail.comאו דרך הלינק "צור קשר" באתר. במקרה של ביטול השתתפות סדנא פרונטלית, תוכל לבחור בין אחת משתי האפשרויות: 1. ביטול עם קבלת החזר כספי בהתאם לגובה הרכישה זאת בתנאי שנותרו יותר מ 5 יום למועד הסדנה. מסכום זה רשאית הנהלת האתר לנכות 5 אחוז בגין עמלות אשראי; או 2. דחייה המועד להשתתפות בסדנה במועד אחר, בהתאם לזמינות הסדנה המבוקשת ולהימצאות מקומות פנויים. להסרת ספקות, מובהר כי בביטול עד 3 ימים (72 שעות) מראש ישנה אפשרות לקבלת החזר כספי בסך של 80% או לדחות את ההשתתפות לתאריך אחר בתוספת 10% ממחיר הסדנה. כאשר, ביטול השתתפות בסדנה ע"י הלקוח בפרק זמן קטן מ- 72 שעות לפני מועדה, אינו אפשרי ואת/ה תחויב בסכום ההרשמה המלא ולא יאפשר אף אחת מחלופות הבחירה המצוינות בסעיפים מעלה. מבלי לגרוע מהאמור, ל"המקום של בתאל - אוכל עם כוונה" זכות מלאה לבטל סדנה ו/או לדחותה למועד אחר, וזאת מסיבות שונות. במקרה כזה הנהלת האתר תשלח הודעה למשתתפים עד 48 שעות לפני מועד הסדנה (הודעה כאמור יכולה להימסר באמצעות טלפון ו/או בכתב דרך המייל / הודעת וואטספ) והמשתתף יוכל לבחור בין קביעת מועד חדש לסדנה / החזר כספי.


פרטי איש הקשר

  • הזית 20, קציר, Israel

    0543102424

    batelsplace@gmail.com


bottom of page