top of page

מדיניות פרטיות

שימוש בכל דף ודף באתר או באיזה שירות או פעילות אחרת של "המקום של בתאל- אוכל עם כוונה" כפוף למדיניות זו ומשכך חשובה במיוחד קריאת מדיניות זו באופן קפדני והבנתה.

השימוש כאמור מעיד כי קראת את מדיניות זו ונתת לה את הסכמתך המלאה. להלן יפורטו הנהלים ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וביחס לאיסוף ולשימוש במידע שנמסר על ידי המשתמשים באתר:

1.      בעת השימוש באתר נאסף עליך מידע. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, המוצרים ו/או השירותים שהתעניינת בהם, מידע על המיקום בו אתה נמצא או ממנו ביצעת פעולות שונות באתר וכדומה. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין. בנוסף, ייתכן שיוצמד למידע שאתה מוסר גם מידע אודותיך מצדדים שלישיים, והכל בהתאם להסכמות שהענקת לאותם צדדים שלישיים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך (זהו מידע סטטיסטי ומצטבר, לדוגמה העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת ה- IP שממנה פנית ועוד).

 

2.      האתר אינו נושא בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותך, על ידי צדדים שלישיים, לרבות גופים מסחריים ו/או אתרים ו/או סוחרים מקוונים, לרבות אלה המופיעים באתר (כגון בתי עסק המציעים את מוצריהם באתר וכיוצא בזה) ואשר אינם בשליטתו. בכל מקרה של ספק, עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו בית עסק, סוחר, אתר או גוף מסחרי.

 

3.      השימוש במידע שיתקבל אודותיך עקב שימושך באתר מטרתו, בין היתר, על מנת:

✔     לאפשר את שימושך באתר;

✔     לשפר ולהעשיר את השירותים והמוצרים המוצעים באתר;

✔     לשנות ו/או לבטל שירותים ומוצרים שקיימים באתר;

✔     לאפשר פרסום מידע ומוצרים;

✔     להתאים את המודעות ו/או המוצרים שיוצגו לך לפי תחומי ההתעניינות שלך או למיקום שלך.

 

4.      הנך מביע בזאת את הסכמתך כי יבוצע תיעוד בשרתים באופן אוטומטי של כל המידע שנקלט מן הדפדפן שברשותך ו/או ממכשיר הטלפון החכם שברשותך, ובכלל זאת כתובת ה – IP שלך, המיקום שלך וכן את כל הדפים בהם ביקרת, וכי תיעוד כאמור יבוצע לצורך המטרות המנויות במדיניות פרטיות זו.

 

5.      כמו כן האתר יכול וישתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. מובהר כי דפדפני אינטרנט מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

 

6.      בנוסף, ייתכן שהאתר יתיר לחברות אחרות או בעלי עסקים נוספים לפרסם את מוצריהם/שירותיהם באתר. מודעות אלה מגיעות ישירות ממחשביהם של אותן חברות או בעלי עסקים. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלו עשויות להציב Cookies במחשבך. ה- Cookies מאפשרות להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות פרטיות זו. בכל מקרה, האתר אינו אחראי למדיניות הפרטיות של חברות אלה או לתוכן המופיע בפרסומות שלהן או באתרים או בתכנים אליהם הפרסומות מקשרות.

 

 

 

7.      הנהלת האתר תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו, כגון שם וכתובת המשתמש, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן: (א) על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת; (ב) לצורך העברתם למפרסמים ו/או לחברות האשראי על מנת להשלים רכישות של מוצרים ושירותים; (ג) במסגרת שיתופי פעולה עם חברות הקשורות עסקית עם הנהלת האתר; (ד) בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים; (ה) בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מטעמו לבין הנהלת האתר ו/או מי מטעמה; (ו) בכל מקרה בו תסבור הנהלת האתר, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושה של הנהלת האתר ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

8.      להסרת ספקות, מובהר כי באתר זה מיושמות מערכות ונהלים לאבטחת מידע של משתמשים. אולם, בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לפיכך, אין התחייבות שהאתר והמידע המופיע בו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית. כמו כן, הנהלת האתר מבהירה, כי במקרים שאינם בשליטתה ו/או נובעים מכח עליון, היא איננה מתחייבת, שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, וכי ידוע למשתמש שהנהלת האתר לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

 

9.      מדיניות הפרטיות של האתר יכול ותשתנה מעת לעת. בכל מקרה בו תשתנה באופן מהותי מדיניות זו, שינוי הנוגע לאופן בו נעשה שימוש במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, תיודע על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר או על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני על כך.

 

10.   בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצונך למחוק, לשנות או לתקן את המידע האישי שלך, אנא שלח הודעה לכתובת "צור קשר" באתר והיא תטופל בהקדם האפשרי.

bottom of page